Després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el passat sis de desembre, ja està en vigor la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), un pas més per adaptar la legislació espanyola d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) d’àmbit europeu, ampliant les obligacions digitals de les organitzacions que duguin a terme qualsevol tipus de tractament de dades personals.

El més nou de la LOPD conté el catàleg de drets digitals (Títol X, articles 79 a 97), com són el dret a l’actualització d’informacions en mitjans de comunicació digitals, el de la intimitat i ús de dispositius en l’àmbit laboral o el dret a la desconnexió digital de la feina. 

Com de costum, tot i que la llei està aprovada i en vigor, molts dels seus articles encara no està decidit quin Ministeri els ha de legislar i gestionar. El mateix Govern s’ha autoimposat un control del desenvolupament d’aquestes mesures, com veurem al darrer punt.

A grans trets us exposem els cinc punts més importants, de manera breu:

1. Dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral.

Per primera vegada es regula el dret dels treballadors a no haver d’estar obligatòriament pendents del mòbil o de l’ordinador al final de la seva jornada laboral i fent que les empreses promoguin accions per evitar la fatiga informàtica dels seus empleats.

Els detalls empresarials més específics es deixen a la negociació col·lectiva o als acords entre empreses i sindicats en les diferents modalitats d’exercici d’aquest dret, en funció de la naturalesa i objecte de la relació laboral. Però, en tot cas, s’haurà de potenciar el dret a la conciliació de la vida personal i laboral. Sobretot quan la realització total o parcial del treball es realitzi a distància o al domicili de l’empleat mitjançant eines tecnològiques.

Privadesa d’empleats.

Queda regulat el dret a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de seguiment o geolocalització, videovigilància i enregistrament de veu vinculats al lloc de feina; prohibint, naturalment, específicament les gravacions en llocs com: vestidors, serveis o menjadors. L’ús d’aquests sistemes només s’admetrà per part de l’empresa quan hi hagi un risc rellevant per a la seguretat de les instal·lacions i/o persones, i sempre prèvia informació als treballadors.

L’empresari podrà únicament accedir als continguts dels mitjans digitals facilitats als seus empleats per controlar el compliment de les obligacions laborals i garantir la integritat d’aquests dispositius.

2. Dret a l’oblit en Internet i xarxes socials.

Aquesta nova llei regula el dret a l’oblit, tal com marca el RGPD, de tota persona fent que siguin suprimides, per simple sol·licitud, les dades personals que hagués facilitat per a la seva publicació per serveis de xarxes socials o equivalents. Així com les dades personals facilitades per tercers i que siguin: Inadequades, inexactes, no actualitzades o excessives. Aquest dret es fa també extensiu a l’oblit en recerques d’Internet.

3. Dret a l’educació digital i protecció de menors.

En aquesta normativa s’estableix en 14 anys l’edat mínima, a partir de la qual, els menors poden atorgar el seu consentiment per tractar les seves dades personals.

En cas de menors de 14 anys, el consentiment hauran d’atorgar-lo els pares o tutors legals. A més, es remarca que l’ús o la difusió d’imatges o informació personal de menors en xarxes socials que vulnerin de manera il·legítima els seus drets fonamentals serà causa d’intervenció del Ministeri Fiscal.

4. Bono social d’accés a Internet.

La llei estableix el dret de tota persona a accedir a Internet de forma universal, assequible i no discriminatòria, lluitant contra bretxes de gènere, generacionals, per raó de discapacitat o per lloc de residència, com pot ser l’àmbit rural. Per complir amb aquest dret s’estableixen diferents mesures.

Pla d’accés a Internet.

El Govern ha d’elaborar un Pla d’Accés a Internet que incorpori també un bo social d’accés a Internet per facilitar aquest accés a aquells entorns familiars i socials econòmicament desfavorits.

Dret a la neutralitat d’Internet.

Els proveïdors han de proporcionar una oferta transparent de serveis sense discriminació per motius tècnics o econòmics. I garantir la seguretat de les comunicacions dels usuaris, tant com a receptors com a emissors.

Dret al testament digital.

Els familiars o hereus del difunt poden traslladar als serveis de la societat de la informació la voluntat sobre la destinació o la supressió de les dades, excepte quan aquest l’hagués prohibit expressament.


5. Informe anual

El Govern s’obliga a presentar cada any un informe davant el Congrés dels Diputats. En ell haurà d’informar sobre: evolució dels drets, garanties i mandats contemplats en la llei i aquelles mesures necessàries per promoure l’impuls dels drets digitals a Espanya.

Del que no queda dubte és del trasllat de les lleis de protecció de dades a l’àmbit digital i tecnològic. Si necessiteu una avaluació del compliment del RGPD per part de la vostra empresa ens podeu sol·licitar informació sense compromís. La protecció de les nostres dades és cosa de tots.

PREUS

Entra en vigor la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)
Si t'agrada, comparteix...
FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail
Etiquetat a:                            

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *